destruction means

destruction means
naikinimo priemonės statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Priemonės, kuriomis ginkluotos kovos metu tiesiogiai kaunami priešo kariai ir naikinama kovos technika, statiniai ir kt. objektai; sudedamoji ginklo dalis. Pagal naikinamąją galią skiriamos įprastinės ir masinio naikinimo priemonės. Kai kuriais atvejais naikinimo priemonės atitinka ginklo sąvoką (kai nėra siuntimo į taikinį priemonių, pvz., šaltasis ginklas, rankinės granatos, fugasai, diversinės priemonės, rankiniu būdu dedamos prieštankinės ar priešpėstinės minos ir kt.). atitikmenys: angl. destruction means rus. средства поражения

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • destruction means — naikinimo priemonės statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Priemonės, kuriomis ginkluotos kovos metu tiesiogiai kaunami priešo kariai ir naikinama kovos technika, statiniai ir kt. objektai; ginklo sudedamoji dalis. Pagal… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • destruction means control — naikinimo priemonių valdymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Valdymo komandų ir signalų kūrimas ir perdavimas siekiant veiksmingai panaudoti NP. Valdymo objektai: pavieniai ginklai arba jų kompleksai, junginių NP sistemos. NP valdomos… …   Artilerijos terminų žodynas

  • destruction means delivery vehicle — naikinimo priemonių siuntimo į taikinį priemonė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ginklų sistemos dalis, užtikrinanti NP siuntimą į taikinį. Naikinimo priemonių siuntimo į taikinį priemonė yra: šaulių, tankų ir artilerijos ginklai,… …   Artilerijos terminų žodynas

  • protection against destruction means — apsauga nuo naikinimo priemonių statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Taktinių ir specialiųjų priemonių kompleksas, kurio tikslas maksimaliai sumažinti priešo NP naudojimo ir ekstremalių situacijų padarinius, išlaikyti… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • post-attack destruction means recovery operation — naikinimo priemonių naudojimo padarinių likvidavimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Veiksmai, kuriuos atlieka kariuomenė, kartu atkurdama ir kovinę gebą. Pagrindinės naikinimo priemonių naudojimo padarinių… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • Destruction Derby Raw — PAL cover Developer(s) Studio 33 Publisher(s) …   Wikipedia

  • destruction — [di struk′shən] n. [ME destruccioun < OFr destruction < L destructio < destructus, pp. of destruere: see DESTROY] 1. the act or process of destroying; demolition or slaughter 2. the fact or state of being destroyed 3. the cause or means… …   English World dictionary

  • Destruction of early Islamic heritage sites — The desolate graveyard in Medina The destruction of sites associated with early Islam is an on going phenomenon that has occurred mainly in the Hejaz region of western Saudi Arabia, particularly around the holy cities of Mecca and Medina. The… …   Wikipedia

  • Destruction under the Mongol Empire — Drawing of the Mongol siege of Baghdad in 1258. Destruction under the Mongol Empire refers to widespread loss of life and devastation caused by the Mongolian conquests of the 13th century. Mongol raids and invasions were generally regarded as… …   Wikipedia

  • Destruction of country houses in 20th-century Britain — Trentham Hall demolished in 1912. The Italianate Trentham was so lavish that the Shah of Persia in 1873 remarked to the future King Edward VII, of their host too grand for a subject, you ll have to have his head off when you come to the throne.… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”